O nás

Nabízíme organizaci a realizaci plavecké výuky dětí mateřských a základních škol (převážně 2. a 3. třídy) v rámci povinné školní docházky, a dále plaveckou výuku dětí a mládeže základních škol během tělovýchovných aktivit v areálu plaveckého bazénu v Benešově.

Výuka dětí probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, ve dvou po sobě následujících ročnících dle těchto zákonů a vyhlášek MŠMT ČR:

 • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP
 • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školních zařízeních MŠMT č. j. 29159/200126 z 9. 11. 2001
 • MŠMT č. j. 32167-04 z 31. 1. 2005 k zajištění plavecké výuky na základních školách
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb, ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška 64/2005 Sb. ze dne 2. 2. 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně v rámci povinné tělesné výchovy č. j. 29248/96-50
 • Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání
 • Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v ZŠ č. j. MSMT-37471/2015 ze dne 15. 1. 2015

________________________________________

Vyučujeme v prostorách velkého i dětského bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorek plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlehčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce, vířivou vanu a teplý dětský bazének. Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody…), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Žáci základních škol jsou vždy rozděleni do skupin neplavců, poloplavců a plavců podle počátečních výkonů a stylu plavání. Rozsah tohoto výcviku je 20 lekcí v deseti dvouhodinových výukových jednotkách (90 min.).

Předplavecký kurz dětí předškolního věku (mateřské školky) probíhá převážně v dětském bazénku, částečně však i v bazénu plaveckém. Rozsah tohoto výcviku je 10 lekcí po 45-ti minutách. Cílem tohoto kurzu je dokonale seznámit děti s vodním prostředím, naučit je skákat, potápět, orientovat se ve vodě beze strachu a získat kladný vztah k vodě. Po ukončení kurzu dostane každý žák ZŠ i MŠ mokré vysvědčení dle jeho nejlepších plaveckých dovedností.

Nabízíme organizaci a realizaci mimoškolní plavecké výuky dětí ve věku 4 – 18 let a dospělých 18+. Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou u neplavců, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody…), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Nabízíme celoroční plavecké kurzy neplavců, poloplavců a plavců. Rozsah tohoto výcviku je 30 lekcí po 45 nebo 60-ti minutách.

Plavecké kroužky 2024-2025

Eshop plaveckých kroužků

Přihlásit děti z letošních kroužků je možné na našem eshopu plaveckých kroužků.

 • 30 LEKCÍ 4.500,-  DĚTI  – 60 MINUT
 • 30 LEKCÍ 3.450,-  DĚTI  – 45 MINUT
 • 30 LEKCÍ  5.700,-  DOSPĚLÍ – 60 MINUT

Výuka ZŠ a MŠ

Plavecké kurzy pro ZŠ a MŠ jsou ukončeny. Výuku pro školní rok 2024 – 2025 zahajujeme 9.9.2024.

Ceník

Ceny kurzů ZŠ a MŠ od 1. 9. 2023

ZŠ a MŠ – 1 lekce (45 min) / 1 žákCena
Výuka58 Kč
Provoz42 Kč
Celkem100 Kč
PronájemCena
1 dráha (60 min)900 Kč
Plavecká část (60 min)2 300 Kč
Relaxační část (60 min)1 800 Kč
Celý velký bazén (60 min)3700 Kč
Dětský bazén (60 min)1950 Kč
Odpolední plavecké kroužkyCena
Děti do 18 let (45 min)115 Kč
Děti do 18 let (60 min)150 Kč
Dospělí (60 min)190 Kč

Kontakt

Městská sportovní zařízení Benešov s.r.o.
Krytý plavecký bazén
Černoleská 2047
256 01 Benešov u Prahy

Fotogalerie