CZ    EN   

plavecká škola

homepage / sportoviště / plavecká škola

Plavecká škola

Vedoucí PŠ

Monika Fürstová

 

Instruktoři plavání 

Šárka Bílková

Olina Klimešová

Lenka Pecinovská

Jaroslava Vovsíková

Milena Bělohlávková

Blanka Doubková

Martina Sidorjaková

Radka Vratišovská

Andrea Stránská

 

Dana Pokorná 

Denisa Merová

Kamila Hlaváčková

 

Nabízíme organizaci a realizaci plavecké výuky dětí mateřských a základních škol (převážně 2. a 3. třídy) v rámci povinné školní docházky, a dále plaveckou výuku dětí a mládeže základních škol během tělovýchovných aktivit v areálu plaveckého bazénu v Benešově.

Výuka dětí probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách, ve dvou po sobě následujících ročnících dle těchto zákonů a vyhlášek MŠMT ČR:

  • Zákon 561/2004 Sb. školský zákon, týkající se RVPZV a ŠVP
  • Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách a školních zařízeních MŠMT č. j. 29159/200126 z 9. 11. 2001
  • MŠMT č. j. 32167-04 z 31. 1. 2005 k zajištění plavecké výuky na základních školách
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb, ze dne 18. 1. 2005 o základním vzdělání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška 64/2005 Sb. ze dne 2. 2. 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  • Informace MŠMT k výuce plavání žáků 1. stupně v rámci povinné tělesné výchovy č. j. 29248/96-50
  • Zákon 455/90 Sb. o živnostenském podnikání
  • Metodický pokyn MŠMT k zajištění výuky plavání v ZŠ č. j. MSMT-37471/2015 ze dne 15. 1. 2015

Vyučujeme v prostorách velkého i dětského bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorek plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlechčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce, vířivou vanu a teplý dětský bazének.

Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody...), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Žáci základních škol jsou vždy rozděleni do skupin neplavců, poloplavců a plavců podle počátečních výkonů a stylu plavání. Rozsah tohoto výcviku je 20 lekcí v deseti dvouhodinových výukových jednotkách (90 min.).

Předplavecký kurz dětí předškolního věku (mateřské školky) probíhá převážně v dětském bazénku, částečně však i v bazénu plaveckém. Rozsah tohoto výcviku je 10 lekcí po 45-ti minutách.

Cílem tohoto kurzu je dokonale seznámit děti s vodním prostředím, naučit je skákat, potápět, orientovat se ve vodě beze strachu a získat kladný vztah k vodě.

Po ukončení kurzu dostane každý žák ZŠ i MŠ mokré vysvědčení dle jeho nejlepších plaveckých dovedností.

_____________________________________________________________________________________

Trenéři odpolední plavecké výuky

Monika Fürstová - vedoucí PŠ

Pavel Šípek

Lenka Pecinovská

Šárka Bílková

Olina Klimešová

 

Dále nabízíme organizaci a realizaci mimoškolní plavecké výuky dětí ve věku 5 - 15 let a dospělých 15+.

Vyučujeme v prostorách velkého (některé kurzy i dětského) bazénu pod vedením kvalifikovaných instruktorů a trenérů plavání s mnohaletými zkušenostmi a s využitím různých nadlechčovacích pomůcek doporučených metodikou plavání. K odpočinku, relaxaci a prohřívání dětí využíváme různé vodní atrakce a vířivou vanu)

Cílem výuky je utváření kladného vztahu k plavání, zlepšení fyzické kondice a vést plavce k vytrvalosti, rozvoj pohybových dovedností i osvojení nových prvků plavání. Obsahem činnosti je dokonalé seznámení s vodou u neplavců, opakování základních plaveckých dovedností (dýchání, splývání, potápění, orientace ve vodě, skoky do vody...), naučit se správně plavat více plaveckých způsobů dle schopnosti dětí a odstranit případné nedostatky.

Nabízíme celoroční plavecké kurzy neplavců, poloplavců a plavců. Rozsah tohoto výcviku je 25 lekcí po 60-ti minutách.

 

Galerie